About us

English:

We started 14 years ago with different companies in the area between network management and information security.
Since late 2002 we started doing research in the biometrical field, we have obtained allot of expertise in this field and are using this combined with our knowledge of information security, privacy and European laws to build universal identity management solutions.

Late 2005 al our companies where merged in to Security Database B.V.

In the past our company HIT2000 Information Security got allot of media attention.
This company has organised two security/hackers events and on frequently basis has published about privacy, vulnerabilities and security leaks.

We have done several security projects in the financial sector and are according to justice and police department an authority in the field of privacy, information security, cyber crime and alarming & incident response.

We are known to find digital criminals or criminal groups within 24 hours after been hired.
In almost al big computer hack cases in the Netherlands we have had a major role in solving the case for (and before) the authorities.

We also are a member of the Dutch government/private sector, consultation on internet infrastructure security. (KWINT) we members of the workgroup on "Alarm & Incident response" and "Cyber crime", other members are large corporate & accountancy firms, Dutch intelligence agencies, Justice department, police department etc.

Although we have a heavy technical background and we have principal problems against technology being used for privacy violation, we also see how technical solutions of our hand can be used to protect our privacy and that we because of our experience and technical knowledge we are  amongst the best capable to built solutions that prevent privacy violation.   

Al our solutions are confirming with European law and regulations.

Dutch:

Wij zijn 14 jaar geleden begonnen met verschillende bedrijfjes zich op vakgebieden netwerkbeheer tot en met informatiebeveiliging bezig hield. Sinds eind 2002 houden wij ons bezig met identificatie van lichaam eigenkenmerken en hebben hier veel onderzoek naar gedaan en expertise opgebouwd. Sindsdien ontwikkelen wij universele identiteits beheer oplossingen

Eind 2005 is alles samengevoegd tot Security Database B.V.

In het verleden heeft voornamelijk het bedrijf HIT2000 Informatie Beveiliging veel publieke belangstelling gehad, door het organiseren van security/hackers evenementen en het geregeld waarschuwen voor privacy en beveiligingsproblemen op het internet.

Wij hebben diverse opdrachten uitgevoerd in de financië sector en zijn volgens Justitie een autoriteit op het gebied van cybercrime en alarmering & incident response.

Wij staan erom bekend dat wij daders en dadergroepen binnen 24 uur na inschakelen van ons hebben gevonden en hebben in vrijwel alle grote rechtszaken met betrekking tot cybercriminaliteit een belangrijke rol gespeeld.

Tevens hebben we zitting in de privaatpublieke samenwerking programma KWINT (kwetsbaarheid internet infrastructuur) alwaar we zitting hebben in de werkgroepen "Cybercrime" en "Alarmering & Incident response"

Hoewel onze achtergrond zwaar technisch is en wij bezwaren maken tegen het gebruik van technologie voor het schenden van privacy, zien wij ook in dat oplossingen van onze hand juist ten goede kunnen komen van privacy en dat wij door onze ervaring en technische kennis het best de waarborgen kunnen inbouwen.

Al onze oplossingen voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.